Välj en sida

Bombartider har beslutat att sälja sin verksamhet inom regionala jetflygplan till Mitsubishi Heavy Industries från Japan. Affären är värd 550 miljoner USD. Därmed upphör Bombardier min sin tillverkning av kommersiella flygplan.

Fokuserar på mer lönsam verksamhet

Fröet till avknoppningen såddes redan 2015. Då drabbades Bombardier av ekonomiska problem efter att ha lanserat ett nytt jetflygplan för regionala linjer. Istället kommer man nu att fokusera på privatjet och passagerartåg – två verksamhetsområden med betydligt högre lönsamhet.

Skuldsanering

Som en del av överenskommelsen kommer Mitsubishi Heavy Industries att ta över skulder från Bombardier på mer än 200 miljoner USD. Nettoskulden blir dock ”bara” 20 miljoner USD eftersom Bombardiers framtida intäkter från sin leasingverksamhet av kommersiella flygplan kommer att gå direkt till Mitsubishi.

Enligt Bombardiers VD, Alain Bellemare, kommer intäkterna från försäljningen att gå till att betala av företagets skulder.

För att affären ska gå igenom måste den först godkännas av det kanadensiska konkurrensverket, något som Bombardier inte tror kommer att skapa några problem.

Fortsatt tillverkning fram till 2020

Bombardier kommer att fortsätta tillverka sina regionala jetplan, som går under namnet CRJ, fram till andra halvan av 2020. För tillfället ligger 42 flygplansbeställningar inne och dessa måste levereras innan tillverkningen kan avvecklas.

Mitsubishi ser stor nytta i att ta över Bombardiers lönsamma reservdelsmarknad och tekniska expertis i USA. Det japanska företaget är nämligen i färd med att sina egna regionala jetflygplan under namnet SpaceJet.

Källa: https://www.reuters.com/article/us-bombardier-m-a-mhi/bombardier-exits-commercial-aviation-with-sale-of-regional-jet-business-to-mitsubishi-idUSKCN1TQ1IR