Välj en sida

Växelkursen mellan svenska kronan och euron påverkas av flera faktorer. Styrräntan har stor inverkan. Andra viktiga faktorer är förväntningarna kring den svenska ekonomin och utvecklingen på finansmarknaderna. En tumregel är att kronan brukar försvagas mot euron i orostider. Ytterligare som rör finans via Kapitalvinst.se.

Rörlig växelkurs

Hösten 1992 fick Sverige en rörlig växelkurs och kronan blev flytande. Fram till dess hade Riksbanken försvarat kronans växelkurs med hjälp av valutareserven. Till slut var valutareserven tom och räntan stack iväg till 500 procent.

Med en rörlig växelkurs är det istället tillgång och efterfrågan som får reglera priset på valutan. Svenska kronan är inte bunden till euron eller någon annan valuta utan det är marknadskrafterna som får avgöra kursen.

Detta påverkar kursen mellan krona och euro

Hur många kronor en euro kostar och vice versa beror som sagt på utbud och efterfrågan. Det finns i sin tur flera faktorer som kan påverka de olika aktörernas intresse för en viss valuta. Här är några av de viktigaste:

  • Styrräntan: Om Riksbanken sänker reporäntan minskar avkastningen på svenska räntebärande papper. Investerare ser då bättre möjligheter till avkastning på annat håll och flyttar sina pengar från Sverige. Efterfrågan minskar och kronan försvagas gentemot euron.
  • Framtidsförväntningar: Förväntningar och förhoppningar kan påverka en växelkurs. Om orosmolnen för den svenska ekonomin börjar anhopas kan försiktiga marknadsaktörer välja att ta det säkra före det osäkra och avstå från investeringar i Sverige. Logiken är att om ekonomin försämras kan Riksbanken förväntas sänka reporäntan. Följaktligen väljer man att minska exponeringen mot Sverige och kronan faller som följd.
  • Finansmarknadens stabilitet: När det råder turbulens på finansmarknaderna tenderar investerare att söka sig till säkrare hamnar. Varken Stockholmsbörsen eller den svenska kronan betraktas som särskilt starka i sådana sammanhang. I början av finanskrisen såg vi till exempel hur kronan försvagades mot euron när investerare valde att sälja av sina innehav.
  • Produktivitet: Ett land med stigande produktivitet kan också förvänta sig en starkare växelkurs. Om produktiviteten i Sverige förväntas bli bättre än i övriga Europa de kommande åren kan vi därför anta att kronan kommer att stärkas mot euron. Det motsatta råder om vår produktivitet försvagas.