Välj en sida

I dagens volatila ekonomiska klimat är det viktigt för företag att ha ett stabilt kassaflöde. Detta för att kunna växa samt för att överhuvudtaget kunna överleva på lite längre sikt. Ett sätt att stärka kassaflödet som ibland förbises är möjligheten att använda sig av factoring. I denna artikel diskuterar vi hur ditt företag kan nyttja detta verktyg för att förbättra kassaflödet.

4 fördelar med att använda factoring för att stärka kassaflödet

Genom factoring kan företag stärka sitt kassaflöde. Detta genom att sälja eller belåna fakturor och på så vis få in pengarna på företagskontot lite fortare. Fördelarna med att göra detta är att:

  • Företaget får omedelbart tillgång till pengarna. Detta verktyg kan användas för att omvandla företagets fakturor till pengar. Generellt sett tar det inte mer än 24 till 48 timmar att skicka in fakturorna till factoringbolaget och få in merparten av beloppet på dessa in på bankkontot. Denna skyndsamhet är särskilt viktig för företag som behöver vänta länge på att kundernas inbetalningar.
  • Man kan fokusera på företagets tillväxt. Tack vare det stärkta kassaflödet kan företaget fokusera på sin tillväxt istället för att bekymra sig över kommande kundinbetalningar. De pengar som kommer in på företagskontot genom factoring kan exempelvis användas för att investera i ny utrustning, utöka produktlinjer, öka marknadsföringsbudgeten eller anställa ny personal. Dessutom ger pengarna på kontot ett litet skydd mot oväntade utgifter eller plötsliga försäljningstapp.
  • Det inte leder till någon skuldsättning. Till skillnad från ett vanligt lån medför inte denna variant någon skuldsättning för företaget ifråga. Det är nämligen inte ett lån utan snarare ett förskott på de pengar som kunderna ändå ska betala in till företaget. Därmed är detta en bra möjlighet för företag som har svårigheter att beviljas ett lån hos banken att stärka upp kassaflödet.
  • Det är kundernas kreditvärdighet som avgör. Om ditt företag skulle ansöka om ett vanligt lån skulle företagets och bolagsmännens kreditvärdighet stå i fokus. Men när det kommer till factoringtjänster är det istället kundernas kreditvärdighet som är det avgörande. Detta är fördelaktigt för företag som inte har varit verksamma särskilt länge eller som kanske inte har så hög kreditvärdighet.