Välj en sida

Hjälp företaget in i nästa fas med hjälp av små företagslån. För en företagare som vill utveckla sitt bolag kommer det med jämna mellanrum brytpunkter: från start-up-fasen med väldigt litet kapital, till att en vacker dag få sin första stora order och behöva producera snabbare och bättre än någonsin. Liknelsen är lätt att se i tillverkningsindustrin, där beställaren rent kvantitativt behöver få en större mängd varor från företaget, men motsvarande gäller förstås även om företaget levererar en tjänst. Flaskhalsen som måste passeras för att små företag ska kunna växla upp är i regel att man behöver utöka – oavsett om det rör sig om att köpa in maskiner eller anställa mer personal. Och då behövs det ofta extra kapital.

Tjäna på att jämföra företagslånens villkor

Som alltid gäller tumregeln: man tjänar på att jämföra. Våga ha lite is i magen och vänta in besked från flera långivare som kan jämföras. Var frågvis mot banker och andra långivare:

  • Vad tar de ut för fasta avgifter?
  • Nästan alla långivare tar ut en uppläggningsavgift, men vilka andra avgifter finns? Hur mycket tar långivaren ut i ränta?
  • Hur ser möjligheten ut att betala tillbaka på lånet i förtid, ifall satsningen går bättre än man vågat hoppas?

En del långivare tar nämligen ut en extra avgift för detta, eftersom de förlorar ränteintäkter när deras låntagare betalar tillbaka “för” snabbt.

Välj långivare med omsorg, och ta hjälp av en mentor

Små företagslån finns till för att företag ska kunna startas, växa och utvecklas, och eftersom det idag finns många olika långivare så är chansen stor att de flesta små företag kan hitta rätt finansiering på ett eller annat sätt. Men, att det finns många olika långivare innebär tyvärr också att det har tillkommit oseriösa aktörer på marknaden, som utnyttjar oerfarna företagare och inte alls lever upp till standarden. Det gäller alltså för företagare att vara noggranna när de granskar låneerbjudanden. För den som är ny företagare, eller nyligen har bytt bransch, är det otroligt hjälpsamt att ha en mentor som kan bistå både med att bolla idéer och bedöma vilka lån som passar företaget bäst.