Välj en sida

Bristen på personal inom den svenska vården har länge varit stor. När SCB släppte Arbetskraftsbarometern 2021 visade denna att bristen kvarstår inom flera utbildningsgrupper. Till exempel råder det fortfarande stor brist på nyutexaminerade distriktssköterskor, psykiatrisjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor inom operationsvård, intensivvård och anestesisjukvård. Detta till trots är lönerna lägre än i vissa av våra grannländer och du kan till exempel få en högre lön som bemanningssjuksköterska i Norge.

Vad innebär det att jobba på bemanning som sjuksyrra?

När du jobbar som sjuksyrra på bemanning är du inhyrd av vårdgivaren för att bemanna upp arbetsplatsen. Detta kan ske antingen för att tillfälligt täcka för någon annan eller som en mer permanent lösning till följd av svårigheterna att rekrytera kompetent vårdpersonal.

Högre lön som bemanningssjuksköterska i Norge en stor fördel

Det faktum att du kan få en högre lön som bemanningssjuksköterska i Norge är såklart en faktor som talar till fördel för detta karriärval. Samtidigt är det inte den enda fördelen med att välja en tillvaro som inhyrd sjuksköterska via ett bemanningsföretag i vårt västra grannland. Till fördelarna hör att:

  • Du får bra betalt för ditt jobb. Detta är den fördel som vi redan har nämnt i korthet. Anledningen till att så är fallet är bland annat att bemanningsföretagen vill locka till sig kompetent personal genom att kunna erbjuda högre löner. Men som du säkert känner till är också lönerna generellt sett högre i Norge än i Sverige.
  • Arbetet kan vara mer flexibelt. En annan stor fördel med att arbeta som sjuksköterska på bemanning är att denna tillvaro kan vara lite mer flexibel jämfört med en fast anställning hos en vårdgivare. Du har ett större inflytande över vilka tider du vill jobba och vilka skift du vill ta på dig. Därför är detta ett bra val för såväl yngre och nyutexaminerade sjuksyrror som småbarnsföräldrar och andra som vill ha lite mer flexibilitet.
  • Du får en ovärderlig arbetslivserfarenhet. Ytterligare en fördel som man kanske inte pratar fullt lika ofta om är den ovärderliga arbetslivserfarenhet som du kan tillskansa dig. Du kan bygga på ditt cv med denna erfarenhet och på så vis öppna upp för fler karriärmöjligheter framgent.